За какво служи клапата при тях?

Автоматичната или възвратна клапа служи за контролиране на налягането на вентилационната система. Ако има налягане, тя се отваря и поглъща парата, докато напълно се изпари, след което се затваря автоматично, за да не допуска появата на миризми, вътре в самото помещение. Този вид вентилатори с клапа са най-доброто решение на проблема с проветряването. В случай, че банята е вътрешна и няма прозорец за проветрение е необходимо монтиране на мощен вентилатор за баня, който ефективно да отвежда влагата. Тези модели не допускат влизането на миризми през отдушника, като клапата се затваря, в случай че вентилатора не работи. Този вид също се предлага с оборудване като сензор за движение, таймер и датчик за влага. Те служат не само за осигуряване на свеж въздух по време на къпане, но и за предотвратяване на образувания конденз и мухъл след къпане. Ако помещението не разполага с отваряем прозорец се прибягва до алтернативен вариант, а именно до вариант с клапа.

За какво служи дебита и защо е най-важната характеристика?

Най-важната и определяща за избора характеристика е дебита му, като това и за всички останали модели. За мокри помещения по стандарт дебита трябва да бъде 90 m3/h.

Къде да се разположи, за да бъде максимално ефективен?

Определянето на местоположение за монтаж също е изключително важна част. За да се постигнат максимални резултати, желателно е да бъде поставен в най-крайната точка от помещението, спрямо там откъдето влиза свеж въздух. Ако пространството в помещението е по-голямо е препоръчително монтиране на два вентилатора, вместо един. По този начин ще си осигурите не само по-добър въздухообмен, а и по-интензивно отстраняване на парите от помещението.